Kanjertraining

Op De Zwaluw  maken wij voor de sociaal – emotionele vorming gebruik van de Kanjertraining. Deze methode draagt bij aan een toename van pro-sociaal gedrag en een afname van probleemgedrag. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). Met de Kanjertraining wordt het zelfvertrouwen van kinderen vergroot.

De Kanjertraining is door het Nederlands Jeugdinstituut beoordeeld als een effectieve aanpak bij pesten. Al onze teamleden zijn gecertificeerde Kanjer-trainers.

Binnen de Kanjertraining staan vijf basisregels centraal:

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • We werken samen.
  • We hebben plezier.
  • We doen mee.

De Kanjertraining maakt veel gebruik van het rollenspel. Ook gaan we met kinderen in gesprek over hun gedrag. We leren kinderen dat ze door hun gedrag keuzes maken. Dit wordt verduidelijkt doordat we werken met petjes. Zolang kinderen de spreekwoordelijke witte Kanjer-pet op hebben – dat is de pet van vertrouwen en authentiek gedrag – dan is het goed. Ze durven dan zichzelf te zijn.

Reacties gesloten.