De Ouderraad

De Ouderraad (OR) bestaat uit een groep van enthousiaste ouders die de leerkrachten bijstaat in het organiseren van allerlei activiteiten op en rond de school. U kunt hierbij denken aan de jaarlijks terugkerende activiteiten zoals het Leids Ontzet, het Sinterklaasfeest, Kerst, Pasen en het schoolreisje.

Verder ondersteunt de OR het team bij diverse andere activiteiten:

  • De ouderraad int en beheert de ouderbijdrage, waarvan de diverse activiteiten worden bekostigd.
  • Eén maal per jaar worden de uitgaven aan u verantwoord.
  • Samen met het team wordt aan het begin van het schooljaar een aantal commissies gevormd die alle feesten en activiteiten organiseert en uitvoert. U kunt zich als ouder ook opgeven om aan een bepaalde activiteit mee te helpen.
  • De ouderraad kan bovendien niet zonder de hulp van vele ouders die zich jaarlijks inzetten om waar nodig hand en spandiensten te verlenen.
  • De ouderraad vergadert een aantal keren per jaar.

Via de Nieuwsbrief en Social Schools wordt u op de hoogte gehouden van de verschillende activiteiten.

Uiteraard kunt de leden van de OR altijd aanspreken wanneer u vragen heeft over de ouderraad, over de activiteiten of wanneer u interesse heeft om mee te werken aan één de activiteiten.

OR Leden

Willie Buis

Brenda Reijken

Myrthe Bodelier

Kim van der Horst

 

Reacties gesloten.