Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat op dit moment uit 4 ouders en 2 teamleden, die de ouders en het schoolteam vertegenwoordigen. Elk belangrijk besluit dat de directie wil nemen moet worden voorgelegd aan de MR. Op zijn beurt kan de MR elk standpunt dat hij heeft, kenbaar maken aan de directie of het schoolbestuur. De MR heeft bij sommige zaken adviesrecht, bij andere zaken instemmingsrecht.

De MR vergadert ongeveer 5 tot 6 keer per jaar. Eén keer per jaar brengt de MR een kort schriftelijk verslag uit van alles wat hij heeft gedaan. Tussentijds informeert de MR u via de Nieuwsbrief en via de notulen van de vergaderingen.

De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar (met uitzondering van besloten gedeelten). Wilt u vergadering bijwonen als toehoorder, dan kunt u zich van te voren aanmelden via de mail: mr@dezwaluwleiden.nl

Leden MR

Natasja Verbeek  (ouder/voorzitter)

Michel de Jager  (ouder|secretaris)

Lysanne Bonnet (ouder)

Loes Louwsma-de Leeuw (team)

Marti Jonkbloed (team)

Ellen Figee (team)

MR Vergaderverslagen

Verslag_MR-vergadering_14-06-2017_
Verslag_MR-vergadering_05-04-2017
Verslag_MR-vergadering_08-02-2017_
Jaarplanning_MR_2017-2018_concept
Reglement_MR_PO_jan_2017_def

 

Reacties gesloten.