School

 

Onze school heeft een protestants Christelijke identiteit. Op De Zwaluw bieden we kwalitatief goed onderwijs aan alle kinderen vanuit een protestantschristelijke inspiratie. Dit is herkenbaar aan haar tradities en vieringen, in een open dialoog en vanuit wederzijds begrip en respect. Deze inspiratie draagt bij aan meer verbondenheid en veiligheid. We hebben oog voor warm, menselijk contact, we gaan respectvol om met elkaar en met alle leven om ons heen.

Kinderen vanuit een andere geloofsachtergrond zijn van harte welkom. Samen geven we vorm aan een leefbare samenleving. Wij werken dan ook aan respect en begrip voor andere opvattingen en levensovertuigingen.

Op school geven wij op verschillende wijze vorm aan onze identiteit. We hanteren met elkaar een lesmethode waarbij christelijke thema’s in de huidige tijd geplaatst worden. Ook vieren we met de kinderen de christelijke feest en zoals Kerst en Pasen. Daarnaast komt de identiteit van de school terug in onze dagelijkse praktijk, in de respectvolle wijze waarop we met elkaar omgaan en de kinderen inzicht geven in het effect van hun handelen.

Reacties gesloten.