Plusklas

Wanneer er bij uw kind sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog-)begaafdheid, wordt de leerstof aangepast. We kijken dan naar de onderwijsbehoeften van uw kind om zo de leerstof te compacten en verrijken. Compacten wil zeggen dat de basisleerstof ingekort wordt met daarin alleen het aanbod wat nodig is voor uw kind. Verrijken wil zeggen dat uw kind na het basisaanbod zich gaat verdiepen of verbreden. Dit gebeurt altijd in overleg met leerkracht, intern begeleider, ouders en kind.

De kinderen die voor de plusklas in aanmerking komen zijn over het algemeen anders lerend en hebben behoefte om uitgedaagd te worden met andere leerstof dan de klassikale leerstof.

De plusklas bestaat uit een groep kinderen die 1 x per week een dagdeel uit de klas gaan om bij een andere leerkracht verrijking van de leerstof te krijgen.

Binnen de plusklas zijn er specifieke leerdoelen gesteld voor deze leerlingen: leren leren, leren omgaan met faalervaringen, bevorderen van gestructureerde taakaanpak bij grotere opdrachten, vergroten van zelfinzicht (kwaliteiten en valkuilen) en leren samenwerken. Er wordt projectmatig gewerkt.

De leerlingen krijgen vanuit de plusklas opdrachten mee die zij vervolgens gedurende de week in de eigen groep maken.

 

 

 

 

Reacties gesloten.