Het Zwaluwteam

Naar Wie is Wie

Het team bestaat uit ervaren leerkrachten die al een lange tijd met elkaar samenwerken. Het team is hierdoor goed op elkaar ingespeeld, ondersteunt elkaar en heeft plezier met elkaar. Er is een evenwichtige spreiding van leeftijden binnen het team. Het team is trots op De Zwaluw en draagt graag bij aan de verdere ontwikkeling van de school en de ontwikkeling van de leerlingen. Op dit moment bestaat het team van De Zwaluw uit 16 teamleden. De leerkracht is het eerste aanspreekpunt voor ouders.

De teamleden staan voor hun vak en zij zetten zich maximaal in voor de kinderen. Ieder kind telt voor hen. Zij creëren een veilige leer- en leefomgeving waarin de kinderen tot hun recht kunnen komen en zich kunnen ontwikkelen.

De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de school. De intern begeleider (ib-er) is verantwoordelijk voor de zorgstructuur en volgt de ontwikkelingen van de leerlingen.

De vakleerkracht gym verzorgt samen met de groepsleerkrachten de gymlessen aan de groepen 3 t/m 8

De conciërge draagt zorg voor de praktische zaken op De Zwaluw, coördineert de zorg en het onderhoud van het gebouw en is vaak het eerste aanspreekpunt onder schooltijd.

Daarnaast heeft een aantal leerkrachten specifieke taken in de school zoals een interne vertrouwenspersoon, een coördinator gedrag, een coördinator ICT en een taalcoördinator.

 

Door naar: Wie is Wie

Reacties gesloten.