Waar staan wij voor

Basisschool De Zwaluw is een school

  • waar alle leerlingen onderwijs op niveau krijgen
  • waar basisvakken centraal staan
  • waar wij werken met de Kanjertraining voor een veilig schoolklimaat
  • waar leerkrachten tijd maken voor kinderen en ouders
  • waar kinderen en ouders zich thuis voelen
  • waar kinderen terecht kunnen vanaf 7.00 uur tot 18.30 uur d.m.v. de buitenschoolse opvang

“Leren vliegen op eigen kracht”

Bij ons krijgen de leerlingen alle bagage mee die zij nodig hebben om vol vertrouwen, zelfstandig en verantwoordelijk in het leven te staan: kennis, sociale vaardigheden en een goed zicht op wie je bent en wat je kunt, vinden wij heel belangrijk. Dat begint met het besef dat je mag zijn wie je bent.

Met deze bagage kan iedere leerling zijn of haar unieke bijdrage leveren aan een leefbare wereld, een gemeenschap waarin mensen omzien naar elkaar en waar wij respect hebben voor elkaar.

Pedagogisch en onderwijskundig klimaat

Leerlingen hebben verschillende onderwijsbehoeften. Om alle kinderen met hun mogelijkheden tot hun recht te laten komen, bieden we onderwijs aan op verschillende niveaus. Wij vinden dat ieder kind er recht op heeft dat de school, samen met de ouders, het beste uit hem of haar naar boven haalt.

Daarnaast leggen we veel nadruk op sociaal-emotionele ontwikkeling. Met de methode Kanjertraining leren kinderen zichzelf te zijn, hun gevoelens onder woorden te brengen en vanuit zelfvertrouwen en betrokkenheid met anderen om te gaan.

 

 

Reacties gesloten.