071 57 22 675
Wij zijn een SCOL school
Home Ons onderwijs

Ons onderwijs

Basisvakken

De vakken taal, lezen en rekenen zijn de zogenaamde basisvaardigheden die een groot deel van het lesrooster vullen. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen op hun eigen niveau het Nederlands in woord en schrift goed kunnen hanteren. Het spellingonderwijs, het stellen en het oefenen met grammatica, vormt dan ook een belangrijk onderdeel van het taalonderwijs. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de leerlingen de eigen mening goed onder woorden leren te brengen, spellingregels goed toe passen, samenvattingen te maken en verhalen te schrijven.

Met de methode Estafette Nieuw bouwen leerlingen van groep 4 t/m 8 consequent aan een goede technische leesvaardigheid. De methode leert kinderen vlot, vloeiend en correct lezen. Voor begrijpend lezen werken we met Lezen in beeld. Teksten uit de dagelijkse praktijk vormen de basis bij deze methode, want juist die komen kinderen elke dag tegen.

Met de rekenmethode Pluspunt leren de leerlingen evenwichtig rekenen: de kinderen verwerven inzicht en oefenen hun vaardigheden. Ze rekenen door het oplossen van praktische problemen die zij in het dagelijks leven tegenkomen. De lesstof wordt in duidelijke, kleine stappen aangeboden en regelmatig herhaald.

Ons onderwijs - de Zwaluw Leiden

Overige vakken

De overige vakken die naast de basisvakken worden onderwezen:

 • Schrijfonderwijs;
 • Aardrijkskunde | Leerlingen ontdekken Nederland, Europa en de hele wereld. Via het digitaal schoolbord verkennen we met de leerlingen heel levendig alle delen van onze aardbol;
 • Geschiedenis; 
 • Biologie | Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van praktijklessen in de moestuinen;
 • Engels | Popmuziek is de basis van alle lessen met methode Groove.me. De leerlingen leren Engels spreken, schrijven, lezen, luisteren en zingen. Muziek geeft kinderen zelfvertrouwen en enthousiasmeert;
 • Expressievakken | Tekenen, handvaardigheid, dans, muziek en drama;
 • Verkeer | Naast het behandelen van verkeersregels is er aandacht voor de ontwikkeling van een verkeersbewuste mentaliteit;
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling | Kanjertraining;
 • Studievaardigheden | Leerlingen leren het lezen, begrijpen en verwerken van allerlei informatiebronnen;
 • Burgerschap & sociale veiligheid | Er wordt veel aandacht besteed aan het omgaan met elkaar;
 • Godsdienstonderwijs | Vertellen van Bijbelverhalen;
 • Bewegingsonderwijs | De activiteiten vinden plaats in de speelzaal, op het schoolplein, in het gymlokaal en op het sportveld.

UW PRIVACY EN HET GEBRUIK VAN COOKIES

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, om extra functies te bieden en om websiteverkeer te analyseren. Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan. Functionele cookies kunnen niet worden uitgezet, deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website. Meer informatie over privacy kunt u vinden op de privacypagina van SCOL.

Cookie instellingen ×

 • Functioneel

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Pin It on Pinterest

Share This