071 57 22 675
Wij zijn een SCOL school
Home Ons onderwijs Ontwikkeling

Ontwikkeling

Tijdens de gehele schoolperiode houden wij onze leerlingen goed in de gaten. Dit doen wij op verschillende manieren:

Methode gebonden toetsen

In groep 3 t/m 8 wordt gebruik gemaakt van methode gebonden toetsen. De toetsen zijn afkomstig uit de gebruikte lesmethoden. Deze toetsen vormen een groot gedeelte ook de basis van onze rapporten.

Landelijk genormeerde toetsen

Binnen de school wordt gebruik gemaakt van de onafhankelijke landelijke Cito-toetsen. Tweer keer per jaar (januari en juni) nemen wij de Cito-toetsen af. Bij de kleuters nemen wij alleen aan het einde van groep 2 een taal- en rekentoets af. Voor de groepen 3 t/m 8 zijn dat de toetsen op de gebieden spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en rekenen. Voor de normering wordt uitgegaan van het landelijk gemiddelde. Na de afname worden de resultaten door de leerkrachten geanalyseerd. In groep 7 nemen wij de Entreetoets af. In groep 8 volgt de Cito Eindtoets.

Diagnostische toetsen

In een enkel geval zal de intern begeleider een leerling met behulp van andere toetsen verder toetsen om hiaten op te sporen. Dit gebeurt om een leerling beter te kunnen helpen en/of om een onderzoek door externen te kunnen aanvragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een dyslexie onderzoek. Onderzoek gebeurt altijd in overleg en met toestemming van de ouders.

UW PRIVACY EN HET GEBRUIK VAN COOKIES

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, om extra functies te bieden en om websiteverkeer te analyseren. Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan. Functionele cookies kunnen niet worden uitgezet, deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website. Meer informatie over privacy kunt u vinden op de privacypagina van SCOL.

Cookie instellingen ×

  • Functioneel

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Pin It on Pinterest

Share This