071 57 22 675
Wij zijn een SCOL school
Home Wie zijn we Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden een open en gelijkwaardig contact met u als ouder zeer belangrijk. Uit steeds meer onderzoek blijkt dat een goede samenwerking tussen school en ouders een positieve invloed heeft op de schoolprestaties van uw kind.

Uw betrokkenheid bij het onderwijsproces is heel belangrijk voor de inzet, motivatie en welbevinden van uw kind. Als school proberen wij u zo goed mogelijk te informeren over de voortgang van uw kind. Tijdens de verschillende contactmomenten gedurende het schooljaar kunnen wij met elkaar in gesprek gaan. U vindt deze momenten terug in de schoolkalender in het ouderportaal. Het kan altijd voorkomen dat u zelf met een vraag zit. U kunt dan een afspraak maken met de leerkracht. Deze afspraak zal gepland worden na schooltijd. De leerkracht is altijd het eerste aanspreekpunt.

Medezeggenschapsraad (MR)

Iedere school heeft een wettelijk orgaan, de MR. Onze MR bestaat uit drie ouders en twee teamleden. De rechten en plichten van de MR zijn vastgelegd in de WMS (Wet Medezeggenschap Scholen).

De MR is een belangrijke gesprekspartner. De directie legt alle plannen en vernieuwingen voor aan de MR. Voorbeelden hiervan zijn het nieuwe schoolplan, het jaarplan en de schoolgids. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR het recht op instemming of advisering. Zo denkt de MR mee over de opzet, inhoud en organisatie van het onderwijs. Via de MR kunnen er door ouders ook onderwerpen bespreekbaar worden gemaakt. De MR komt een paar keer per jaar samen (zie vergaderdata). Vragen of opmerkingen aan de MR kunt u mailen naar mr@dezwaluwleiden.nl.

Voorzitter: Natasja Heemskerk
Secretaris: Puck van der Vooren

Meer informatie over de Medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Zwaluw vindt u in ons MR-reglement.

Vergaderdata MR schooljaar 2019/2020:

  • 18 september 2019
  • 13 november 2019
  • 18 februari 2020
  • 8 april 2020
  • 9 juni 2020
  • 7 juli 2020

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Op bovenschools niveau functioneert de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Er is een GMR voor primair onderwijs (GMR PO) en een GMR voor voortgezet onderwijs (GMR VO). De GMR bespreekt onderwerpen die van belang zijn voor de meerderheid van de scholen. Onderwerpen die alleen de eigen school betreffen, worden besproken in de MR. In de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) staat precies omschreven over welke onderwerpen de (G)MR instemmings- en adviesbevoegdheden heeft.

Kijk voor meer informatie over de GMR op www.scoleiden.nl/medezeggenschap-scol/.

Ouderraad (OR)

Een onmisbare schakel binnen onze school is de OR. Deze ouders leveren samen met de leerkrachten een belangrijke bijdrage aan de voorbereiding en uitvoering van feesten en activiteiten. Denk hierbij aan Leidens Ontzet, Sinterklaas, Kerst en Pasen. Zonder de hulp van ouders zouden deze gelegenheden niet georganiseerd kunnen worden.

Hulp bij laag inkomen

Heeft u een laag inkomen? Dan heeft u misschien soms wat hulp nodig bij het betalen van bijvoorbeeld het schoolreisje of de muziekles voor uw kind.

Op www.leiden.nl/hulpbijlaaginkomen vindt u een overzicht van vergoedingen voor u en uw kind. U vindt hier de regelingen van de gemeenten Leiden en Leiderdorp. Ook via Stichting Leergeld kunt u vergoedingen aanvragen voor uw kind. Kijk op www.leergeld.nl/leiden.

Vergoedingen rijksoverheid

Op www.berekenuwrecht.nl staan vergoedingen van de rijksoverheid, zoals het kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag.

UW PRIVACY EN HET GEBRUIK VAN COOKIES

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, om extra functies te bieden en om websiteverkeer te analyseren. Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan. Functionele cookies kunnen niet worden uitgezet, deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website. Meer informatie over privacy kunt u vinden op de privacypagina van SCOL.

Cookie instellingen ×

  • Functioneel

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Pin It on Pinterest

Share This